Διαβάθμιση λαμπρότητας

Από The Stelios Files

Όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει τη διαβάθμιση του φωτισμού ανάμεσα στο πιο φωτεινό και πιο σκοτεινό σημείο του θέματος ή της εικόνας.

Πηγή

Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ