Ενέργειες

Φακός

Από The Stelios Files

Οπτικό στοιχείο από γυαλί ή πλαστικό που μπορεί να διαθλά το φως. Στη φωτογραφία, οι φακοί χρησιμοποιούνται για να συγκεντρώνουν τις ακτίνες του φωτός και να σχηματίζουν ένα είδωλο στο εστιακό επίπεδο. Υπάρχουν δύο τύποι απλών φακών ο συγκλίνων που αναγκάζει τις ακτίνες να συγκλίνουν σε ένα σημείο και ο αποκλίνων που αναγκάζει τις ακτίνες να αποκλίνουν.

Και οι δύο χρησιμοποιούνται στην κατασκευή σύνθετων φακών όπου όλα τα στοιχεία συνδυάζονται για να δώσουν ένα σωστό, απαλλαγμένο από σφάλματα είδωλο.

Πηγή

Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ