Ενέργειες

Φάσμα

Από The Stelios Files

Μέρος του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος ανάμεσα στα 4000 και 7000 Α (400-700 nm) στο οποίο το ανθρώπινο μάτι είναι ευαίσθητο.

Παρουσιάζεται σαν έγχρωμες λωρίδες, διαταγμένες σύμφωνα με τα μήκη κύματος, όταν λευκό φως διαθλαστεί σε ένα πρίσμα.

Πηγή

Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ