Ενέργειες

Υποέκθεση

Από The Stelios Files

Το αποτέλεσμα μίας πολύ μικρής έκθεσης στο φιλμ ή κατά την εκτύπωση. Η υποέκθεση μειώνει την πυκνότητα και αντίθεση στα αρνητικά και τις φωτογραφίες.

Πηγή

Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ