Τριοθειικό νάτριο


Το χημικό που συχνά χρησιμοποιείται στη στερέωση για να μετατρέπει τα αχρησιμοποίητα αλογονίδια του αργύρου σε μία διαλυτή μορφή.

Πηγή

Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ