Ενέργειες

Συντηρητικό χημικό

Από The Stelios Files

Συνήθως θειώδες νάτριο που χρησιμοποιείται στα εμφανιστικά διαλύματα για τον έλεγχο της οξείδωσης .

Πηγή

Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ