Ενέργειες

Ξηρή κόλληση

Από The Stelios Files

Μέθοδος κόλλησης φωτογραφιών με τη βοήθεια ειδικών φύλλων που λειώνουν ανάμεσα στη φωτογραφία και το χαρτόνι.

Πηγή

Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ