Νόμος της φωτομετρίας

Από The Stelios Files

Ο φωτισμός μίας επιφάνειας είναι αντιστρόφως ανάλογος του τετραγώνου της απόστασης της φωτεινής πηγής:

Ο νόμος αυτός εφαρμόζεται σε όλα τα είδη τεχνητού φωτισμού και χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των οδηγών αριθμών του φλας.

Πηγή

  • Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ