Νανόμετρο (nm)

Από The Stelios Files

Μονάδα μέτρησης του μήκους κύματος. Ένα νανόμετρο είναι το ένα εκατομμυριοστό του χιλιοστού.

Πηγή

Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ