Μονοχρωματικό

Από The Stelios Files

Φωτεινές ακτίνες ενός μήκους κύματος.

Χρησιμοποιείται επίσης εσφαλμένα όταν αναφερόμαστε σε μία σειρά τόνων μίας απόχρωσης ή σε μία ασπρόμαυρη εικόνα.

Πηγή

Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ