Μετρήσεις προσπίπτοντος φωτισμού

Από The Stelios Files

Η μέτρηση με ένα φωτόμετρο του ποσού του προσπίπτοντος φωτισμού που φτάνει σε ένα θέμα το φωτόμετρο κρατιέται κοντά στο θέμα σημαδεύοντας την κύρια πηγή φωτισμού.

Πηγή

Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ