Μεταφορά εγχρώμων χρωστικών

Από The Stelios Files

Μέθοδος παραγωγής έγχρωμων Φωτογραφιών.

Πρώτα γίνονται τα διαχωρισμένα αρνητικά, κάθε ένα από το πρωτότυπο θέμα ή από έγχρωμες διαφάνειες ή φωτογραφίες, και από αυτά γίνονται τα θετικά "μήτρες" που βάφονται στα συμπληρωματικά χρώματα.

Όταν αυτά πιεστούν στο κατάλληλο χαρτί και σε σύμπτωση το ένα με το άλλο, μεταφέρουν τις χρωστικές σ' αυτό και δίνουν την τελική έγχρωμη φωτογραφία.

Πηγή

Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ