Μετατρεπόμενος φακός

Από The Stelios Files

Σύνθετος φακός του οποίου τα στοιχεία μπορούν να αλλάξουν θέση και να δώσουν φακούς με διαφορετικές εστιακές αποστάσεις.

Πηγή

Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ