Μεσαίοι τόνοι

Από The Stelios Files

Περιοχή μεσαίας φωτεινότητας ανάμεσα στις σκιές (χαμηλούς τόνους) και τους υψηλούς τόνους.

Πηγή

Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ