Μεγεθυντής

Από The Stelios Files

Συσκευή που περιέχει μια φωτεινή πηγή, ένα φακό, και τη δυνατότητα μεταβολής του φιλτραρίσματος για το χρώμα, που προβάλλει και εστιάζει μία εικόνα που έχει σα βάση ένα φιλμ, πάνω στο φωτογραφικό εκτυπωτικό χαρτί.

Μπορούν να γίνουν φωτογραφίες σε διαφορετικά μεγέθη μεταβάλλοντας την απόσταση ανάμεσα στην κεφαλή του μεγεθυντή και το χαρτί.

Ένας μεγεθυντής μερικές φορές λέγεται και εκτυπωτικός προβολέας.

Πηγή

Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ