Μεγέθυνση

Από The Stelios Files

Η σχέση του μεγέθους του αντικειμένου και του μεγέθους της εικόνας που αναπαράγεται, ή η σχέση ανάμεσα στην απόσταση φακού αντικειμένου και στην απόσταση φακού ειδώλου.

Όταν το αντικείμενο και η εικόνα (είδωλο) έχουν το ίδιο μέγεθος, η μεγέθυνση είναι ίση με 1.

Πηγή

Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ