Μήκος κύματος

Από The Stelios Files

Μέθοδος αναγνώρισης μίας συγκεκριμένης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας που την αναπαριστούμε γραφικά με τη μορφή κύματος.

Μήκος κύματος είναι η απόσταση ανάμεσα σε δύο διαδοχικά μέγιστα ύψη του κύματος.

Διαφορετικές ακτινοβολίες έχουν διαφορετικά μήκη κύματος.

Στην περίπτωση του φωτός τα μήκη κύματος μετρούνται σε νανόμετρα (nm) ή Angstroms (Α). Τα διαφορετικά μήκη κύματος του ορατού φάσματος τα αντιλαμβανόμαστε σαν χρώματα.

Πηγή

Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ