Μάσκα

Από The Stelios Files

1) αδιαφανές υλικό που χρησιμοποιείται για να καλύπτει τις άκρες του εκτυπωτικού χαρτιού και να δημιουργεί έτσι λευκά περιθώρια

2) αδύνατη θετική εικόνα σε φιλμ που όταν έρθει σε σύμπτωση με ένα αρνητικό, προσθέτει πυκνότητα στις σκοτεινές περιοχές και μειώνει την αντίθεση

3) χρωστικές σε περιοχές των έγχρωμων αρνητικών που βελτιώνουν τη χρωματική πιστότητα όταν τυπωθούν.

Πηγή

Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ