Λιθογραφικό φιλμ

Από The Stelios Files

Ασπρόμαυρο φιλμ που δίνει εικόνες πολύ υψηλής αντίθεσης όταν χρησιμοποιείται με ένα ειδικό εμφανιστή.

Πηγή

Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ