Κόμη

Από The Stelios Files
Coma.jpg

Μονοχρωματικό σφάλμα που παρουσιάζεται όταν οι ακτίνες προσπίπτουν υπό γωνία ως προς τον κύριο άξονα του φακού. Αυτές οι ακτίνες δεν εστιάζουν σε ένα και μοναδικό σημείο, αλλά το σημείο στο οποίο καταλήγουν εξαρτάται από το σημείο του φακού στο οποίο προσπίπτουν.

Χαρακτηριστικό της κόμης είναι ότι ακτίνες που προσπίπτουν στο φακό σε κύκλους γύρω από το κέντρο του καταλήγουν σε κύκλους και όταν σχηματίζεται είδωλο. Αυτοί οι κύκλοι καλούνται κύκλοι κόμης και εικόνα που σχηματίζουν είναι σα να υπάρχει μία φωτεινή «ουρά» γύρω από το είδωλο. Αυτή η ουρά μοιάζει με ουρά κομήτη, και από αυτήν την παρομοίωση προήλθε η λέξη «κόμη».

Πηγή