Κοκκίδωση

Από The Stelios Files

Αντικειμενική φυσική μέτρηση του ποσού της συγκέντρωσης κόκκων σε ένα γαλάκτωμα.

Πηγή

Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ