Ενέργειες

Κλίμακα βάθους πεδίου

Από The Stelios Files

Κλίμακα πάνω στο φακό που δείχνει το όρια του βάθους πεδίου με κάθε άνοιγμα διαφράγματος.

Πηγή

Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ