Κλίμακα βάθους πεδίου

Από The Stelios Files

Κλίμακα πάνω στο φακό που δείχνει το όρια του βάθους πεδίου με κάθε άνοιγμα διαφράγματος.

Πηγή

Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ