Κινήσεις της μηχανής

Από The Stelios Files

Μηχανικά συστήματα που κυρίως βρίσκονται σε μηχανές μεγάλου φορμά και επιτρέπουν την μετακίνηση των επιπέδων του φακού και του φιλμ.

Τέτοιες κινήσεις επιτρέπουν επιπλέον βάθος πεδίου και διόρθωση ή παραμόρφωση του σχήματος της εικόνας.

Πηγή

Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ