Κατ φιλμ

Από The Stelios Files

Φιλμ σε πλάκες.

Το κατ φιλμ είναι συνήθως διαθέσιμο για το μεγάλο φορμά μόνο.

Πηγή

Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ