Καμπυλότητα πεδίου

Από The Stelios Files

Σφάλμα του φακού που προκαλεί καμπύλωση του εστιακού επιπέδου.

Πηγή

Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ