Καθαριστικό μπάνιο

Από The Stelios Files

Μία χημική διάλυση που χρησιμοποιείται για να καταστρέφει την στερέωση πάνω στο γαλάκτωμα και να μειώνει το χρόνο πλυσίματος.

Πηγή

Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ