Θειώδες νάτριο

Από The Stelios Files

Χημικό που χρησιμοποιείται σε μερικούς εμφανιστές. Μπορεί να δράσει σαν επιταχυντής και σαν επιβραδυντής.

Πηγή

Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ