Ηλεκτρονικός φωτοφράχτης

Από The Stelios Files

Φωτοφράχτης όπου ο μηχανισμός ελέγχου της περιόδου ανάμεσα στο άνοιγμα και το κλείσιμο έχει αντικατασταθεί με ένα ηλεκτρονικό κύκλωμα συγχρονισμού.

Πηγή

Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ