Εύρος έκθεσης

Από The Stelios Files

Το ποσό κατά το οποίο μπορεί να μεταβληθεί η έκθεση πάνω στα φωτοευαίσθητα υλικά και με την κανονική εμφάνιση να έχουμε αποδεκτά αποτελέσματα. Μεγάλο εύρος βρίσκεται στα αρνητικά υλικά ενώ το μεγαλύτερο στα εκτυπωτικά χαρτιά.

Πηγή

Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ