Ευαίσθητα υλικά

Από The Stelios Files

Στη φωτογραφία, ο όρος αναφέρεται στα φωτογραφικά γαλακτώματα που επηρεάζονται από το φως.

Πηγή

Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ