Εστιακή απόσταση

Από The Stelios Files

Η απόσταση ανάμεσα από το πίσω ουδέτερο σημείο του φακού και το εστιακό επίπεδο όταν η εστίαση έχει ρυθμιστεί για το άπειρο.

Πηγή

Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ