Επιλεκτική εστίαση

Από The Stelios Files

Μέθοδος ρύθμισης των έλεγχων της μηχανής για μικρότερο βάθος πεδίου μειώνοντας έτσι τη σαφήνεια σε ένα συγκεκριμένο σημείου του θέματος και απομονώνοντας κάποιο άλλο.

Πηγή

Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ