Επικάλυψη

Από The Stelios Files

Τοποθέτηση ενός διαφανούς στρώματος στην επιφάνεια ενός φακού για τη μείωση της ανακλαστικότητάς της.

Πηγή

Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ