Επιβραδυντής

Από The Stelios Files

Χημικό που χρησιμοποιείται στα εμφανιστικά διαλύματα για να εμποδίσει τους μειωτικούς παράγοντες να μετατρέψουν τα αφώτιστα αλογονίδια του αργύρου σε μαύρο μεταλλικό άργυρο.

Πηγή

Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ