Επαναλογονοποίηση

Από The Stelios Files

Διαδικασία στην οποία ο μαύρος μεταλλικός άργυρος που σχηματίζεται κατά την εμφάνιση μετατρέπεται και πάλι σε αλογονίδια του αργύρου έτσι που να μπορούν αυτά να ξαναεμφανιστούν με ένα διαφορετικό τρόπο ή να γίνουν διαλυτά με τη δράση ενός στερεωτή, μέσα σε μία διάλυση λεύκανσης στερέωσης.

Πηγή

Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ