Επίπεδο του φιλμ

Από The Stelios Files

Το επίπεδο μίας μηχανής πάνω στο οποίο βρίσκεται το φιλμ, στο ή κοντά στο εστιακό επίπεδο.

Πηγή

Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ