Εξουδετερωτής υποσουλφίτ

Από The Stelios Files

Χημικό μπάνιο που χρησιμοποιείται για την καταστροφή του στερεωτικού παράγοντα από το γαλάκτωμα μειώνοντας έτσι το χρόνο πλυσίματος.

Πηγή

Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ