Εξάρτημα προσπίπτοντος φωτισμού

Από The Stelios Files

Εξάρτημα ενός φωτόμετρου που επιτρέπει τις μετρήσεις προσπίπτοντος φωτισμού.

Πηγή

Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ