Ενεργοποιητής

Από The Stelios Files

Γενικός όρος για κάθε χημική ένωση σε ένα εμφανιστή που αυξάνει τη δραστηριότητα του μειωτικού παράγοντά του και έτσι επιταχύνει την εμφάνιση.

Πηγή

Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ