Εναλλακτικό σύστημα φακών

Από The Stelios Files

Ειδικό σύστημα άρμοσης πάνω στη μηχανή που επιτρέπει την εναλλαγή φακών διαφορετικής εστιακής απόστασης.

Πηγή

Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ