Ενίσχυση

Από The Stelios Files

Χημική μέθοδος αύξησης της πυκνότητας ή της αντίθεσης του ειδώλου. Κανονικά χρησιμοποιείται για την αύξηση της ποιότητας των ασπρόμαυρων αρνητικών.

Πηγή

Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ