Εμφανιστής

Από The Stelios Files

Χημικό μπάνιο που μετατρέπει την αόρατη λανθάνουσα εικόνα πάνω στο φωτισμένο ευαίσθητο υλικό σε μία εικόνα μαύρου μεταλλικού αργύρου.

Άλλα χημικά με τη μορφή επιταχυντών, συντηρητικών και έγχρωμων συνδέσμων ίσως υπάρχουν στον εμφανιστή για να υποστηρίξουν τη δράση του.

Βλέπε επίσης έγχρωμος εμφανιστής.

Πηγή

Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ