Εμφάνιση

Από The Stelios Files

Η χημική ή φυσική επεξεργασία που μετατρέπει μία φωτογραφική λανθάνουσα εικόνα σε ορατή.

Πηγή

Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ