Όλες οι δημόσιες καταγραφές γεγονότων

Από The Stelios Files

Εποπτική εμφάνιση όλων των ενεργειών φόρτωσης αρχείων, διαγραφής, προστασίας, φραγής και όλων των καταγραφών των διαχειριστών στο αρχείο γεγονότων του The Stelios Files. Μπορείτε να περιορίσετε τα αποτελέσματα που εμφανίζονται επιλέγοντας συγκεκριμένο είδος γεγονότων, όνομα χρήστη ή τη σελίδα που επηρεάστηκε.

Αρχεία καταγραφών
  • 01:37, 23 Απριλίου 2022 Ο Admin συζήτηση συνεισφορές δημιούργησε τη σελίδα Date (Νέα σελίδα με '{{Lowercase}} Η εντολή '''date''' εμφανίζει ή ορίζει την ημερομηνία και την ώρα. Εισαγάγετε την ακόλουθη εντολή για να προσδιορίσετε τι αναγνωρίζει το σύστημά σας ως την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα: <syntaxhighlight lang="C#" style="color:#dcdcdc; border: 1px solid; background-color:black;"> /usr/bin/date </syntaxhighli...')