Είδωλο

Από The Stelios Files

Δισδιάστατη αναπαράσταση ενός αληθινού αντικειμένου που δημιουργείται από τις εστιαζόμενες ακτίνες του φωτός.

Πηγή

Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ