Διοπτρία

Από The Stelios Files

Μονάδα που χρησιμοποιείται για να εκφράσει την οπτική ισχύ ενός φακού.

Η οπτική ισχύς (αναφέρεται επίσης ως διοπτρική ισχύς, διαθλαστική ισχύς, ισχύς εστίασης ή ισχύς σύγκλισης) είναι ο βαθμός στον οποίο ένας φακός, κάτοπτρο ή άλλο οπτικό σύστημα συγκλίνει ή αποκλίνει το φως. Είναι ίσο με το αντίστροφο του εστιακού μήκους της συσκευής: . Η υψηλή οπτική ισχύς αντιστοιχεί σε μικρό εστιακό μήκος. Η μονάδα D για την οπτική ισχύ είναι το αντίστροφο του μέτρου, δηλαδή , η οποία ονομάζεται διοπτρία.

Η ισχύς ενός συγκλίνοντος φακού είναι θετική ενώ ενός αποκλίνοντος αρνητική.

Πηγή

  • Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ
  • Wikipedia-Optical Power