Δικτύωση

Από The Stelios Files

Το σπάσιμο ή ράγισμα της επιφάνειας του γαλακτώματος που δίνει την εντύπωση ενός σχεδίου σαν δίχτυ. Προκαλείται κατά την διάρκεια της εμφανιστικής διαδικασίας από τις υπερβολικές αλλαγές της θερμοκρασίας ή χημικής δράσης των διαλύσεων.

Πηγή

Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ