Διαχωριστική ισχύς

Από The Stelios Files

Η ικανότητα ενός ματιού , φακού ή φωτογραφικού γαλακτώματος να ξεχωρίζει τις λεπτομέρειες.

Πηγή

Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ