Διαχυτής

Από The Stelios Files

Κάθε μέσο που μπορεί να διασκορπίσει, να διαχύσει το φως.

Πηγή

Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ