Διασταυρωμένη πόλωση

Από The Stelios Files

Τεχνική όπου γίνεται χρήση δύο πολωτικών φίλτρων, ένα πάνω από τη φωτεινή πηγή και ένα ανάμεσα στο θέμα και στο φακό.

Με τη μέθοδο αυτή αφαιρούνται οι ανακλάσεις από τα γυαλιστερά αντικείμενα και τα χρώματα γίνονται πιο έντονα κάτω από ορισμένες συνθήκες.

Χρησιμοποιείται επίσης για να αναγνωριστούν οι ζώνες πίεσης διάφορων υλικών βοηθώντας έτσι στην εκτίμηση της αντοχής τους.

Πηγή

Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ